Magic Quadrant Gartnera dla rynku RPA

Poniżej informacje o dostawcach RPA według raportu Gartnera z lipca 2022 roku. Zrobotyzowana automatyzacja procesów pozostaje popularnym rynkiem oprogramowania służącym…

Zmiany wśród liderów RPA

Już jakiś czas temu ukazał się raport Gartnera na temat robotów software?owych RPA za 2020r. W nim nadal mamy tego…

Nowe kompetencje w dziale finansowym

Trzy najważniejsze i najczęściej wskazywane zmiany w dziale finansowym, które wynikają z wdrożenia zarządzania procesowego i automatyzacji czynności i procesów,…