Skalujmy biznes i wyniki!

Polecamy charyzmatyczne wystąpienie Daniela Dines, CEO UiPath na konferencji w Londynie w ostatnich dniach października 2018 roku na temat automatyzacji…